Giảm thêm 10% khi đặt hàng Online (Tối đa 200,000 đ)

Bass - Treble Loa ( 105 sản phẩm)

Bass Loa 15A-47 (4 tấc)

Bass Loa 15A-47 (4 tấc)

0 đ

 - Bass 4 tấc
 - Từ 220 coil 100

BASS LOA JBN 385/154 ( 4 TẤC)

BASS LOA JBN 385/154 ( 4 TẤC)

950,000 đ

Kích thước 38,5x38,5cm
 Bass 4 tấc
8ohms/25Hz-2kHz

Treble loa RCF MT5

Treble loa RCF MT5

1,450,000 đ

 - Kích thước 11x11x8cm
 - Điện trở 8ohms                   Trép 450

Treble Loa 1017A

Treble Loa 1017A

1,500,000 đ

 - Kích thước 17,7x17,7x6,7cm
 - Điện trở 8ohms                   Trép 750

Treble Loa PA904

Treble Loa PA904

1,550,000 đ

 - Công suất 1500W/8ohms
 - Kích thước 16,5x16,5x6,5cm

Treble loa RCF N450

Treble loa RCF N450

1,750,000 đ

 - Kích thước 13x13x6cm        - Trép 450

Bass Loa NEXO JH12 (3 tấc)

Bass Loa NEXO JH12 (3 tấc)

2,150,000 đ

 - Từ 170 coil 65
 - Bass 3 tấc
 - 8ohms/25Hz-2kHz

BASS LOA JBN 385/182 ( 4 TẤC)

BASS LOA JBN 385/182 ( 4 TẤC)

2,400,000 đ

 Kích thước 39x39cm
 Bass 4 tấc
 8ohms/25Hz-2kHz

Loa Bass SD-158 (4 tấc)

Loa Bass SD-158 (4 tấc)

2,400,000 đ

Kích thước 39x39cm
 Bass 4 tấc
 8ohms/25Hz-2kHz

Bass Loa NEXO E15B-190 (4 tấc)

Bass Loa NEXO E15B-190 (4 tấc)

2,450,000 đ

 - Bass 4 tấc
 - Từ 200 coil 75

LOA BASS JBL 1500/90A

LOA BASS JBL 1500/90A

2,500,000 đ
BASS LOA JBN 385/23 (4 TẤC)

BASS LOA JBN 385/23 (4 TẤC)

2,500,000 đ

 Bass 4 tấc
 Từ 190
 Coil 75

BASS LOA JBN 385/17 ( 4 TẤC)

BASS LOA JBN 385/17 ( 4 TẤC)

2,550,000 đ

 Bass 4 tấc
Từ 190
 Coil 75

Bass Loa 300B TQ ( 4 tấc)

Bass Loa 300B TQ ( 4 tấc)

2,600,000 đ

Kích thước 39x39cm
Bass 4 tấc
8ohms/25Hz-2kHz
Từ 190 - Coil 75

BASS LOA JBL BX02 ( 3 TẤC)

BASS LOA JBL BX02 ( 3 TẤC)

2,650,000 đ

Từ 220
 Bass 3 tấc
 Coil 100

Treble Loa PA 7501

Treble Loa PA 7501

2,650,000 đ

 - Công suất 80W/8ohms
 - Kích thước 17,7x17,7x6,5cm

BASS LOA PEAVEY 385/135 ( 4 TẤC )

BASS LOA PEAVEY 385/135 ( 4 TẤC )

2,800,000 đ

Bass 4 tấc
Từ 220-240

Loa Bass 4 Tất RCF CF15 400A

Loa Bass 4 Tất RCF CF15 400A

2,900,000 đ

Loa Bass 4 Tất RCF CF15 400A

Bass Loa RCF SD1500-93A (4 tấc)

Bass Loa RCF SD1500-93A (4 tấc)

2,950,000 đ

 - Từ 220 coil 100
 - Bass loa 40cm

Bass Loa NEXO 15PS10 (4 tấc)

Bass Loa NEXO 15PS10 (4 tấc)

2,950,000 đ

 - Bass 4 tấc
 - Từ 19 coil 75

Treble Loa SD1069A

Treble Loa SD1069A

2,950,000 đ

 - Công suất 80W/6ohms
 - Kích thước 16,5x16,5x8cm

BASS LOA JBL 1500/96A-1

BASS LOA JBL 1500/96A-1

3,000,000 đ
2,900,000 đ
-3%
BASS LOA JBL BX03 ( 4 TẤC)

BASS LOA JBL BX03 ( 4 TẤC)

3,050,000 đ

Từ 220
 Bass 4 tấc
Coil 100

Bass Loa 500B(109)TQ ( 4 tấc)

Bass Loa 500B(109)TQ ( 4 tấc)

3,050,000 đ

Bass 4 tấc
 8ohms/25Hz-2kHz
Từ 220 - coil 100

BASS LOA PEAVEY  15BW100 (4 TẤC)

BASS LOA PEAVEY 15BW100 (4 TẤC)

3,050,000 đ

  Bass 4 tấc

Bass Loa RCF 385-181 (4 tấc)

Bass Loa RCF 385-181 (4 tấc)

3,050,000 đ

 - Kích thước 40x40cm
 - Chiều cao 17cm
 - 8ohms/25Hz-2kHz
 - Từ 190 coil 95

Bass Loa RCF LF15 G301 (4 tấc)

Bass Loa RCF LF15 G301 (4 tấc)

3,050,000 đ

 - Bass 4 tấc
 - Từ 200 coil75

BASS LOA JBN 385/181 ( 4 TẤC)

BASS LOA JBN 385/181 ( 4 TẤC)

3,100,000 đ

Kích thước 40x40cm
 Bass 4 tấc
8ohms/25Hz-2kHz
Từ 200 coil 95

Bass Loa RCF C190 (4 tấc)

Bass Loa RCF C190 (4 tấc)

3,250,000 đ

 - Từ 19cm
 - Bass loa 40cm

Bass Loa RCF 1800R (5 tấc)

Bass Loa RCF 1800R (5 tấc)

3,350,000 đ

 - Bass 5 tấc
 - 8ohms/25Hz-2kHz
 - Từ 220 coil 100

Gọi điện Gọi điện SMS SMS Chỉ đườngChỉ Đường
Chat Live Facebook